Fejlesztések Cigándon

„HUSK/1101 - MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013”

Cigánd Város Önkormányzata először 2011-ben vette fel a kapcsolatot a Királyhelmeci Mailáth József Regionális Múzeummal és Királyhelmec Város Önkormányzatával, melynek keretében megfogalmazódott egy közös projekt gondolata.

 

A közös tájegység, a közös nyelv, az egy nemzethez tartozás, a Trianon okozta sokk, amely kettészakította az egykori egységes Bodrogközt, a közös múlt tálcán kínálta a lehetőséget, amelyhez az EU-s határon átnyúló együttműködési program finanszírozási kerete adta a végső lökést.

Ugyanakkor a jelenben eddig nem volt jellemző vidékünkre a tényleges együttműködés - a határátkelő utak kivételével - sajnos az egykor testvéri kapcsolatban lévő településeinkből kihalt, illetve kiirtották a tényleges kapcsolatokat.

Nem titkoltan reménykedtünk abban, hogy projektünk zászlóshajóként fog ebben térségükben jeleskedni!

A projekt kidolgozása egy mindössze néhány fős gárda szellemi munkájának az eredménye, amely azóta kinyílt, kiteljesedett megannyi közreműködővel.

A történelmi gyökerek tehát tényleges táptalajként szolgáltak és ennek eredményeként született meg a sokat mondó „Múzeumok Párbeszéde” projekt, és került benyújtásra 2011. végén maga a pályázat, amely először tartaléklistára került…

A támogató határozatot végül - térségünk országgyűlési képviselőjének hathatós segítségével - 2013.- tavaszán kaptuk kézhez és nyomban el is kezdődtek a kivitelezési munkálatok. Az építési kivitelezést a cigándi Balép-Invest Kft. végezte, míg a kiállítás átdolgozása, újratervezése, megvalósítása a csatolt anyagban megtalálható cégekhez kapcsolódik. A szakmai tartalom elsősorban Á.Tóth József és Viga Gyula keze munkáját dicséri, de aktívan működött közre Szvoboda László (digitális tartalom), Román Sándor az Experidance cigándi vezetője, vagy éppen Tordy Géza színművész, a helyi néptanító Kántor Mihály szerepében.

A projekt ténylegesen 2015. októberében ér véget, akkorra kell a szlovák partnernek is megvalósítania a beruházást!

Megítélt támogatások (a lenti táblázatban és Euróban):

  1. Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatása
  2. Hazai hozzájárulás
  3. Önerő
  4. Teljes költségvetés

 

muzeum project budget

A tervezett projekt fő célja a Tisza-szabályzás hatásainak bemutatása interaktív múzeumi terek és tárlatok kialakításával, és a modern múzeumpedagógiai eszköztárak fejlesztésével, Királyhelmecen és Cigándon. A helyi nemesi családok, a Majláthok, illetve Senyeiek, alapítói és jeles irányítói voltak a Felső-Tisza menti vízszabályozás folyamatának. Többek között, a Királyhelmeci Víztársulatnak is megalapítói, és vezetői. Birtokaik voltak a mai Felső- és Alsó-Bodrogközben, tehát a Bodrogköz szlovákiai és magyarországi részén. Tevékenységük nagyban befolyásolta a XIX. – XX. század életét a Bodrogközben, így alakult ki a Tisza megregulázása után a virágzó gazdálkodás és diverzifikálódott is egyben. A folyó-szabályozás társadalmi, gazdasági hatásainak bemutatására, két különböző társadalmi környezetben kerül sor: a bodrogközi falun (Cigándi Falumúzeum) és a városban (Királyhelmeci Mailáth József Regionális Múzeum). A projekt átfogó célja a fejlesztések révén egy olyan versenyképes turisztikai szolgáltatás csomag kialakítása, amely komplex módon járul hozzá a Bodrogközi térségbe érkező kulturális turisták számának növeléséhez, a vendégek tartózkodási idejének meghosszabbításához. A stratégiai célok közé tartozik továbbá az országhatáron átnyúló együttműködés révén a koherencia erősítése. A határ mindkét oldala olyan gazdag, közös kulturális örökséggel rendelkezik, melyet közös fejlesztéssel és egységes, összehangolt, és koordinált marketingtevékenységgel hatékonyabban lehet értékesíteni. Ezért a közös marketingeszközök alkalmazása szintén kiemelt célja a projektnek. Közvetett cél, hogy a projekt megvalósításával a határ menti térségben a kulturális turizmus kínálata szélesedjen, hozzájárulva a versenyképesség növeléséhez. Hosszútávú és horizontális cél, a fenntartható fejlődés jegyében a látogatók és a lakosok ökológiai-személetének formálása. Kiemelt célja továbbá a projektnek az esélyegyenlőség biztosítása.

Az egykori Cigándi Falumúzeum területén megépült egy új korhű kinézetű, alápincézett, enteriőrében modern múzeumi épület, egy többállásos nyitott szín raktárral, megújult a régi falumúzeum (tájház) épülete, bővült a meglévő gazdasági épület, átalakult a táncpajta, őrtorony, gazdasági udvar és kerítés épült térvilágítással.

A kiállítóterek gazdagodtak, elkészült a digitális panoptikum, a bodrogközi kisvasút digitális terepasztalon elevenedik meg előttünk. Teret kap a gazdag múltra visszatekintő cigándi néptánc, a kézműves termékek közül a szőttes, de megjelennek Cigánd jeles alakjai, úgy, mint Kántor Mihály, Sőregi Márton és fia János. Számos érdekességgel és új köntösben várja látogatóit a Bodrogközi Múzeumporta Cigándon.

És hogy Cigándon honnan is nőtte ki magát ez az intézmény?

Az Önkormányzat és „A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány közös munkájának az eredménye, hogy a 2000-ben alapított Falumúzeum alapkövein - a két partner által 2011-ben kölcsönösen aláírt deklarációnak megfelelően - létrejött a Bodrogközi Múzeumporta, amely a térség meghatározó kulturális-közösségi központjává szeretne válni. A fejlesztés nem megalapozatlan, hiszen Cigándon nem csupán építmények nőnek, hanem élettel teli közösségi terek, amelyek töretlenül őrzik, teremtik az értékeket. A Bodrogköz Kincsei Bölcsőde, a Néphagyományőrző Mesteróvoda, a Kántor Mihály Általános Iskola, az öregek otthona, a civil szervezetek, egyesületek, művészeti iskolák és csoportok, közintézmények mind-mind alkotnak, ápolnak, őriznek, továbbvisznek a megannyi lehetőséget kínáló multikulturális zűrzavar idején is.

Értékeli és látja ezt a tágabb környezetünk is, még ha belülről nem is tudunk reálisan látni.

B-A-Z Megye Kultúrájáért díj, Önkormányzatok a Közművelődésért díj, az Év Tájháza 2013., Tájházszövetség Országos Találkozója, Helyi Értéktár-bizottság, HÍR-védjegyes Cigándi apróbéles és Cigándi kásáskáposzta, A Zemplén Gyermektánccsoport korábbi nagy sikerei (Nívó-díj), Majorettek amatőr európa bajnoki helyezései, Sarkantyús Néptáncegyüttes amatőr szinten kiemelkedő sikerei, a cigándi szőttes, a Varga fivérek köztéri alkotásai, vagy éppen a világhírű Experidance vezetője, mind-mind nagy elismerések és értékek egy mindössze 3000 fős településen, csak hogy néhány fontos dolgot említsünk.

Ezekből táplálkozunk, ezekkel vagyunk több, mint egy puszta létesítmény.

Emlékeztetőül:

Immáron a harmadik komoly, országos szakmai szervezet ismerte el a Cigándon folyó kulturális, közművelődési, hagyományőrző szakmai munkát 2015-ben.

A legfrissebb az „UNICEF Gyermekbarát Település” cím, mellyel a településen folyó szociális és oktatási tevékenységet ismerték el. Megjegyezték: „a negatív folyamatokra egy élhető, pozitív jövőképpel rendelkező város kialakításával válaszolunk, ahol a fejlesztéseket a gyermekek és kisgyermekes családok igényeinek figyelembe vételével tervezzük és valósítjuk meg. Az UNICEF Gyerekbarát Település cím elnyerése megerősíti az elvégzett munka értékébe vetett hitünket és lendületet ad az előttünk álló kihívások legyőzéséhez”

Még 2013. május 14-én Szegeden, a Szent-Györgyi Albert Agórában került megrendezésre a Magyar Népművelők Egyesülete XXX. Vándorgyűlése. A konferencián Cigánd – „város” kategóriában elnyerte az „Önkormányzatok a közművelődésért”díjat.

2013. október 3-6. között, a sárközi Decsen került megrendezésre a XI. Országos Tájház találkozó, amelynek számunkra kiemelkedő fénypontja volt az, amikor Dr. Bereczki Ibolya a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Skanzen) Főigazgató-helyettese, a Magyarországi Tájházak Szövetsége elnöke, valamint Dr. Réthelyi Miklós egykori Nemzeti Erőforrás Miniszter, a rendezvény díszvendége átadták az “Év Tájháza” díjat.

A Díj a Cigándi Falumúzeum 2012. évi tevékenységéért illette meg intézményünket, amelyben természetesen elévülhetetlen érdemeket szerzett „A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány, és valamennyi közreműködő szervezet, informális és formális csoport, magánszemély és önkéntes, akik segítették az elmúlt év munkáját!

Az alábbiakban változtatás nélkül közöljük a Bíráló Bizottság értékelését:

Bihari-Horváth László

ELDŐLT: A CIGÁNDI FALUMÚZEUM AZ ÉV TÁJHÁZA

A Magyarországi Tájházak Szövetsége a hazai tájház-mozgalom népszerűsítése, értékeinek szélesebb körű megismertetése és a gyűjteményeket ápoló személyek áldozatos tevékenységének elismerése céljával évről-évre meghirdeti az „Év Tájháza” pályázatot. A 2012. évi pályázatok értékelésekor igen nehéz feladata volt az értékelő bizottságnak, hiszen négy kiváló tájház adta be tartalmas pályázatát, amely minden esetben egy szakmailag hiteles és közösségileg érvényes kulturális intézmény működését vázolta fel számunkra. A Decsi Tájház a népművészet megőrzésében, az Edelényi Tájház a kiterjedt gyűjteményi munkában, a Felpéci Tájház az önkéntesség szervezésében, míg a Cigándi Falumúzeum az élénk közönségkapcsolatban emelkedik ki a tájházak sorából. A négy pályázó közül – helyszíni bejárásaink közvetlen tapasztalatai alapján – végül a Cigándi Falumúzeumot választottuk a 2012. év tájházának. Választásunkban döntő volt, hogy a kitüntető cím majdani birtokosa az épület népi építészeti és a gyűjtemény örökségi értéke mellett, rendelkezzen a helyi közösség legszélesebb támogatásával is. Cigándon igazi oktatóközpontként működik a falumúzeum, amely az elmúlt években – a tárgyi, szellemi és társadalmi tudásátadás által – a hagyományápolás bodrogközi bázisintézményévé vált. A falumúzeum által szervezett rendezvények, fesztiválok, táborok, játszóházak – és a TÁMOP-program keretében megvalósult – kézműves szakkörök mind-mind a lokális identitás erősítését és a nemzeti kulturális örökség fenntartását szolgálják. A Cigándi Falumúzeum 2012-ben kiterjesztette közönségkapcsolati tevékenységét régiója több településére, sőt egy határon átnyúló pályázaton is eredményesen szerepelt, vagyis nemzetközi szintre emelte ismeretátadási programját. Mindezekért a Cigándi Falumúzeum méltán érdemli meg az „Év Tájháza” címet, melyhez a Tájházszövetség szeretettel gratulál, és további kitartó munkát kíván a díjazottnak!

Magyarországi Tájházak Szövetsége

Bíráló Bizottság

forrás: www.cigand.hu

Végezetül:

A projekt összköltsége 1.180.442,16 Euro, ebből a cigándi összköltség: 615.670,96 Euro

A támogatás intenzitása: 95%

A projekt megvalósulási ideje: 2013.07.01-2015.10.30.

husk logo

husk slogan 1sor

husk eu logo gorbe

Jelen weboldal tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját!

Copyright © 2015. Minden jog fenntartva.